งานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

icon_widget_image เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 icon_widget_image 02 909 1429 หมายเลขภายใน 387 legal@vru.ac.th

  Contact Us

  ติดต่อเรา

  เป็นงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  ชั้น3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 13180
  Phone: 02 909 1429